ദീർഘകാലം പ്രമേഹം ബാധിച്ചവർക്കും ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ചില ജീവകങ്ങളും ലവണങ്ങളും കുറവുള്ളതായി പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ജീവകം B 12 , ജീവകം D , സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയവ. ഇത് അവരുടെ ആരോഗ്യനിലയെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ജീവകം B 12 – ഇതിന്റെ കുറവ് കാരണം ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം.

Symptoms of Vitamin B12 Deficiency

 • Weakness, tiredness, or lightheadedness.
 • Heart palpitations and shortness of breath.
 • Pale skin.
 • A smooth tongue.
 • Constipation, diarrhea, loss of appetite, or gas.
 • Nerve problems like numbness or tingling, muscle weakness, and problems walking.
 • Vision loss.

പ്രമേഹ മരുന്നായ മെറ്റ് ഫോമിൻ വളരെ കാലം കഴിച്ചവർക്കു B 12 ന്റെ കുറവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റു കാരണങ്ങളാലും ഇതിൽ കുറവുണ്ടാകും.

പരിഹാരം:- ആട്, മാടുകളുടെ മാംസം, കക്കയിറച്ചി എന്നിവയിൽ ധാരാളം B 12 ജീവകമുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിൽ
ആട്, മാടുകളുടെ മാംസം, കക്കയിറച്ചി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പരിഹരിക്കാം.

ജീവകം D – ഇതിന്റെ കുറവ് കാരണം അസ്ഥികൾക്ക് ബലക്ഷയം സംഭവിക്കും. എല്ലുകളിലെ കാൽസ്യം കുറയും. എല്ലുകളുടെ സാന്ദ്രത കുറയും.

Here are 8 signs and symptoms of vitamin D deficiency.

 • Getting Sick or Infected Often.
 • Fatigue and Tiredness. Feeling tired can have many causes, and vitamin D deficiency may be one of them. …
 • Bone and Back Pain. …
 • Depression. …
 • Impaired Wound Healing. …
 • Bone Loss. …
 • Hair Loss. …
 • Muscle Pain.

പരിഹാരം:- തൊലിക്കടിയിലുള്ള കൊഴുപ്പിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള (subcutaneous fat ) കൊലെസ്റ്റെറോളാണു vitamin D യുടെ സ്രോതസ്സ്. ദിവസത്തിൽ 30 മിനിറ്റ് നേരം വെയിൽ കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കാവശ്യമുള്ള ജീവകം – D ഈ കൊഴുപ്പിൽ നിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടും . വെയിൽ അധികം കൊള്ളാത്ത ആളുകൾക്കിടയിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി- യുടെ കുറവ് ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ധാരാളം പൂരിത കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അര മണിക്കൂർ വെയിൽ കൊള്ളുകയുമാണ് പരിഹാരം.

സോഡിയം :- ഇതിന്റെ കുറവ് കാരണം ക്ഷീണം, തളർച്ച, തലവേദന, പേശിവേദന തുടങ്ങി പല അസ്വസ്ഥതകളും അനുഭവപ്പെടാം.

Common symptoms of low blood sodium include:

 • weakness.
 • fatigue or low energy.
 • headache.
 • nausea.
 • vomiting.
 • muscle cramps or spasms.
 • confusion.
 • irritability.

പരിഹാരം:- അല്പം കറിയുപ്പ് കൂടുതൽ കഴിക്കുക. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും അല്പം ചെറുനാരങ്ങാ നീരും ചേർത്ത് കഴിക്കുക. ദിവസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുക.

പൊട്ടാസ്യം:- സോഡിയം കുറവ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ കുറവ് മൂലവുമുണ്ടാകാം.

common symptoms of potassium deficiency:- weakness and fatigue, muscle cramps, muscle aches and stiffness, tingles and numbness, heart palpitations, breathing difficulties, digestive symptoms and mood changes.

പരിഹാരം:- ഇന്ദുപ്പ് ചേർത്ത നാരങ്ങാ വെള്ളം കുടിക്കുക. തേങ്ങ , പാലക്ക്, ബ്രോക്കോളി, ലെറ്റൂസ് എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപെടുത്തുക.

മഗ്നീഷ്യം:-  ഇതിന്റെ കുറവു കാരണവും പല പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവപ്പെടാം.

7 symptoms of magnesium deficiency.

 • Muscle Twitches and Cramps.
 • Mental Disorders. Mental disorders are another possible consequence of magnesium deficiency. …
 • Osteoporosis. …
 • Fatigue and Muscle Weakness. …
 • High Blood Pressure. …
 • Asthma. …
 • Irregular Heartbeat.

പരിഹാരം :- താഴെ പറയുന്നവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപെടുത്തുക. വളരെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം ഗുളികകൾ കഴിക്കാം. magnesium sulphate ലായനിയിൽ അര മണിക്കൂർ നേരം കാൽ മുക്കി വെച്ചാലും മതി.

 • Green leafy vegetables (e.g. spinach and kale)
 • Fruit (avocado, raspberries)
 • Nuts and seeds.
 • Legumes (black beans, chickpeas and kidney beans)
 • Vegetables ( broccoli, cabbage, green beans, artichokes, asparagus, brussels sprouts)
 • Seafood (salmon, mackerel, tuna)

3 Comments

smitha · September 22, 2019 at 5:37 pm

I would like to Keto diet plan.
I’m 39 yrs old, currently taking medicine for BP (Tazloc Beta 25) , Cholesterol ( Rosuvastatin 5 mg) & Hyperthyroidism (Neo-Mercazole 5 mg) .

Can you advise a diet plan for me.

Sijisanthosh · October 24, 2019 at 10:37 am

10 kg reduced after that it is not reducing it is in standard weight

Ashik · January 8, 2020 at 1:12 pm

ഞാൻ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയാണ് 5 വർഷം ആയി പ്രമേഹം ഉണ്ടായിട്ട്. 230f 260af ഇങ്ങനെ ആണ് അളവ് പ്രമേഹം വന്നതിനു ശേഷം 53kg ഉള്ള ഞാൻ 28 ആയി കുറഞ്ഞു ഇപ്പൊ 35 ഉണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ഷുഗർ ലെവൽ 700 ആയിരുന്നു. ഭാരം കൂടാനും ഷുഗർ കുറയാനും diet പറഞ്ഞു tharamo

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.