നമ്മൾ lchf ഡയറ്റിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും മേൽപറഞ്ഞ fatty acid കളെ  പറ്റി ധാരാളം കേട്ടിരിക്കും. എന്താണിവ, അവക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത്?

ഇവയെല്ലാം നാം കഴിക്കുന്ന കൊഴുപ്പുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചില വസ്തുക്കളാണ്.

ഒമേഗ –  3.    നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സ്വയം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്തതും എന്നാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളതുമായ ഒരു fatty acid ആണിത്. ഇത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കൂ.

 പ്രധാനമായും മത്തി , അയല , സാൽമൺ തുടങ്ങിയ കടൽ മത്സ്യങ്ങളും walnut , chiaseed , flax seed തുടങ്ങിയവയിലും ആണ് ഇതുള്ളത്. 

ഹൃദയം, മസ്തിഷ്കം തുടങ്ങിയവയുടെ ആരോഗ്യത്തിനു ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. കരളിലെ കൊഴുപ്പ്, രക്തത്തിലെ നീർക്കെട്ട് ( inflammation ) എന്നിവ കുറക്കാൻ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. 

കോശഭിത്തികളുടെ നിർമാണത്തിന് അത്യാവശ്യമാണിത്.  

ഒമേഗ – 6 

ഈ fattyacid ഉം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും എന്നാൽ ശരീരത്തിന് സ്വന്തമായി നിർമിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. ഇതും  ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കൂ.

Walnut , cashewnut , almond തുടങ്ങിയ അണ്ടിവർഗങ്ങളിലും sunflower oil, corn oil, soyabea noil   തുടങ്ങിയ സസ്യ എണ്ണകളിലുമാണ് ഇതുള്ളത്.

നിശ്ചിത അളവിൽ omega – 6 നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിലും അളവ് കൂടിയാൽ ധാരാളം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതാണിത്.  

Omega 3 യുടെ മൂന്നിരട്ടിയിൽ കൂടുതൽ omega 6 ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കുഴപ്പമാണ്. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള ഭക്ഷണരീതികളിൽ അത് പത്തിരട്ടിയിൽ കൂടുതലാണ്. Keto diet പ്രകാരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ശരിയായ അളവിൽ omega    6 / 3 അനുപാതം നിലനിർത്താം.

ഒമേഗ 9     ഒലീവ് ഓയിൽ, അവക്കാഡോ ഓയിൽ, ബദാം ഓയിൽ തുടങ്ങിയ എണ്ണകളിലും ബദാം, walnut , cashews തുടങ്ങിയ അണ്ടിവർഗങ്ങളിലും ഇത് ധാരാളമുണ്ട്. കുറെയൊക്കെ ശരീരം സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. 

Triglycerides കുറക്കാനും HDL കൂട്ടാനും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. Insulin sensitivity കൂട്ടാനും inflammation കുറക്കാനും ഇത് നല്ലതാണു. 


2 Comments

Najla · December 13, 2019 at 12:56 am

ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 10വർഷമായി തൈറോയ്ഡ് tablet. Dystoligic ബിപി കൂടുതാൽ കാരണം ബിപി ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ല്ചഫ് സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയിതിട്ടു 1വീക്ക്‌ aayi. 83കെജി ഉള്ള ഞാൻ ഇപ്പ 79.5aayi. ല്ചഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ബിപി തൈറോയ്ഡ് കുറയുമോ. ആല്ബുമിന് ഉള്ളതാണ് ബിപി കാരണമെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അതു പോലെ keto diet ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങ വെള്ളം കൂടികുനതിലൂടെ ബിപി കൂടാൻ സാദ്യത undo

Arjun c s · May 10, 2020 at 9:39 pm

Reduce weight

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.