“പ്രശ്നം പുതിയ ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലല്ല, മറിച്ച് പഴയ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിലാണ്”- John Maynard Keynes

കാൻസർ കേവലം ജനിതകമാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമരഹിതമായ ശേഖരം മാത്രമാണെന്ന സോമാറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തം (SMT ) നമ്മെ എവിടെയും  എത്തിക്കില്ലായെന്ന് 2009 ഓടെ വ്യക്തമായി. കോടിക്കണക്കിന് ഗവേഷണ ഡോളറുകളും പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനവും ഫലത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമായ ചികിത്സകളൊന്നും നൽകിയില്ല. അതിനാൽ,  വളരെ അസാധാരണവും എന്നാൽ തുറന്ന മനസ്സോടു കൂടിയതുമായ ഒരു സമീപനം കൈക്കൊള്ളാനും അതിലൂടെ വളരെ സമർത്ഥമായ ചില നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സർക്കാർ തയാറായി.   സർക്കാർ സഹായം ചോദിച്ചു. എന്നാൽ ആ സഹായം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? 

നാഷണൽ കാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (national cancer institute ) ഇതിനകം തന്നെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഗവേഷണ ഡോളർ കാൻസർ ബയോളജിസ്റ്റുകൾ, കാൻസർ ഗവേഷകർ, ജനിതകശാസ്ത്രജ്ഞർ, ഫിസിയോളജിസ്റ്റുകൾ, ഡോക്ടർമാർ എന്നിവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു.  ഈ സന്നിഗ്ദ  ഘട്ടത്തിൽ എൻ‌സി‌ഐ തീരുമാനിച്ചത് ‘ബോക്സിന് പുറത്ത്’ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരെ ലഭിക്കാൻ  നിങ്ങൾക്ക് കാൻസറിന്റെ ബോക്സിന് പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാൻസർ ഗവേഷകരും ഡോക്ടർമാരും ബോക്സിനു അകത്തായിരുന്നു.  അവർക്ക് പുറത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

 എൻ‌സി‌ഐ, 12 ഫിസിക്കൽ സയൻസ്-ഓങ്കോളജി സെന്ററുകൾക്ക് 15 ദശലക്ഷം ഡോളർ വീതം ധനസഹായം നൽകി; ക്യാൻസറിന്റെ ഉത്ഭവത്തെയും ചികിത്സയെയും കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞരെ ചിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരാൻ വേണ്ടി;   അതേ പഴയ ചോദ്യങ്ങൾ‌ ചോദിക്കുന്നതിനും അതേ പഴയ ഉത്തരങ്ങൾ‌ നേടുന്നതിനും പകരം.

ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ക്യാൻ‌സറിനെക്കുറിച്ച് തികച്ചും പുതിയൊരു വീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരുപക്ഷേ ഇത് ക്യാൻ‌സർ‌ ഗവേഷണത്തെ പുതിയതും കൂടുതൽ‌ ഉൽ‌പാദനക്ഷമവുമായ ദിശയിലേക്ക്‌ നയിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഈ സംരംഭത്തിന്റെ എൻ‌സി‌ഐ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ ലാറി നാഗഹാര പറഞ്ഞു, “ഞങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്;  ഇത് ജീവശാസ്ത്രജ്ഞർ ചോദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യാസമായി  ഒരു ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചോദിച്ചേക്കാം… ‘ഒരു കാൻസർ സെല്ലിന് മെറ്റാസ്റ്റാസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം എന്താണ്?… ഒരു കാൻസർ കോശത്തിന് നീങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ശക്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇവ  ക്യാൻസർ ഒരു രോഗമായി എങ്ങനെ വികസിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വെളിച്ചം വീശുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ”

അരിസോണ സർവകലാശാലയിൽ ഭൗതികശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായിരുന്നു ഡോ. പോൾ ഡേവിസ്. ഈ പുതിയ നിയമനത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ക്യാൻസറിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. എൻ‌സി‌ഐയിൽ നിന്ന് കോൾ ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തനിക്ക് “ക്യാൻസറിനെക്കുറിച്ച് മുൻ‌കൂട്ടി അറിവില്ല” എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു, അതിനാൽ ചില അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ‌ ചോദിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. 

അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു, “തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്, കാൻസറിനെപ്പോലെ വ്യാപകവും ധാർഷ്ട്യവുമുള്ള ഒന്ന് ജീവന്റെ തന്നെ  ഉത്ഭവവുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുള്ളതായിരിക്കണം എന്നതാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ജീവികളിലും ക്യാൻസർ കാണപ്പെടുന്നു.  ഇത് അതിന്റെ ഉത്ഭവം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇത് തികച്ചും യുക്തിപരമാണ്, ബോക്സിനു പുറത്തുള്ള  ആൾക്ക് ഉൾകൊള്ളാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല . പക്ഷേ ബോക്സിനു അകത്തുള്ള ‘അറിവിന്റെ ശാപം’ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. 

അറിയപ്പെടുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ജീവികൾക്കും ക്യാൻസർ വരുന്നു. ശരീരത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാതരം കോശങ്ങൾക്കും (സ്തനം, ശ്വാസകോശം, വൃഷണം മുതലായവ) കാൻസർ വരാം. ക്യാൻസറിന്റെ ഉത്ഭവം ചില ക്രമരഹിതമായ ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ  കാരണം കോശങ്ങൾ അസ്വാഭാവികമായി പെരുമാറുന്നതല്ല. ക്യാൻസറിന്റെ ഉത്ഭവം ജീവന്റെ തന്നെ  ഉത്ഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഓങ്കോളജിസ്റ്റുകൾ ക്യാൻസറിനെ ഒരുതരം ജനിതക തകരാറായി കാണുന്നു. കോശങ്ങളെ അസ്വാഭാവികമായി പെരുമാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ  ക്യാൻസറാക്കുന്ന ചില മ്യൂട്ടേഷനുകൾ.

 എന്നാൽ മറ്റൊരു പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഡോ: ലൈൻ‌ വീവറും ഡോ : ഡേവീസും കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം അനിയന്ത്രിതവും ഭ്രാന്തവുമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല. വളരെ സംഘടിതവും വ്യവസ്ഥാപരവുമായ അതിജീവന രീതിയാണിത്. ശരീരം അതിനെതിരിൽ എന്ത് പ്രതിരോധമെടുത്താലും ക്യാൻസർ അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുന്നു എന്നത് യാദൃശ്ചികമല്ല. ഇത് ജനിതകമാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമരഹിതമായ ശേഖരമല്ല.

 ഇഷ്ടികകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം വായുവിലേക്ക് എറിയുകയും അതൊരു ഒരു വീടായി കൃത്യമായി താഴെ എത്തുന്നതും  സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം യുക്തിരാഹിത്യമാണോ അതിലും വലിയ അയുക്തിയാണ് റാൻഡം മ്യൂറ്റേഷൻ തിയറി. 

ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിനായി ശരീരത്തിന്റെ വൻതോതിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ വിന്യസിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, കാൻസർ അവയെ അതിജീവിക്കുന്നത് തീർത്തും ജനിതകമായ ഒരു അബദ്ധം കാരണമാണെന്നത് എങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കും?  ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശത്തിനും, അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങളിലൂടെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നോ ? 

ഒരു സംഗതി ഒരു മണ്ടത്തരമാണെന്നു പറയുക, എന്നാൽ അത് വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അത്തരം ഒരു കാര്യം നിർവചനമനുസരിച്ചു തന്നെ മണ്ടത്തരമല്ല.  എന്നിട്ടും കാൻസർ ഗവേഷകരും ഡോക്ടർമാരും ക്യാൻസറിനെ ഒരുതരം വിഡ്ഢിത്തവും ജനിതക തെറ്റിന്റെ ശേഖരവുമായി കണക്കാക്കി. ഇല്ല, ഇവിടെ വിഡ്ഢിത്തമുണ്ട്, അതുപക്ഷേ  അത് ക്യാൻസറിനല്ല.

ക്യാൻസർ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്  അവർ കൊണ്ടു വരുന്നു എന്നതാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ നേട്ടം. 

എന്തെങ്കിലും ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഡോക്ടർമാരും മെഡിക്കൽ ഗവേഷകരും എപ്പോഴും ‘തെളിവുകൾ’ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത്, ക്യാൻസർ പുകവലി മൂലമാണെങ്കിൽ, പുകവലി കാൻസറിന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നാം പതിറ്റാണ്ടുകളും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറും ചെലവഴിക്കണം. സത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ ഓരോ ചുവടുകളും പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ അധ്വാനവും ‘തെളിവുകൾ കാണണം’ എന്ന ആവശ്യവുമാണ്.

അത് നല്ല കാര്യം തന്നെ , പക്ഷേ മിക്ക ഭൗതിക ശാസ്ത്രവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയല്ല ഇത്. സൈദ്ധാന്തിക ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട്, ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ പോലെ. എന്നാൽ, അതിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ-കണിക ദ്വൈതത്വം പോലെ ഒരു അപാകത (anomaly ) കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, അത് വിശദീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവരും . അക്കാലത്ത് ഐൻ‌സ്റ്റൈന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളെയും അപാകത കണ്ടെത്തലുകളെയും യഥാർത്ഥ സിദ്ധാന്തത്തേക്കാൾ നന്നായി പുതിയ സിദ്ധാന്തം വിശദീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് അതിനെ അതിജയിക്കും. അതിനാൽ, യഥാർത്ഥ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ ഐൻസ്റ്റീന്റെ ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനു   പിന്തുണ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു.

ഭൗതികശാസ്ത്രം അപാകത (anomaly ) യെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കാരണം ഈ അപാകത വിശദീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. മികച്ച അമേരിക്കൻ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞൻ റിച്ചാർഡ് ഫെയ്ൻ‌മാൻ പറഞ്ഞു “അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കാര്യം ഏറ്റവും രസകരമാണ്; നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതനുസരിച്ച് പോകാത്ത ഭാഗം ”. 

മറുവശത്ത്, വൈദ്യശാസ്ത്രം  പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നു, ഒരു പ്രോം രാജ്ഞി മുഖക്കുരു ഉള്ള ആളെ  നിരസിക്കുന്നപോലെ. കലോറി അമിതവണ്ണത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ‘അദ്ദേഹം’ പറഞ്ഞാൽ, മറ്റെല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും എതിർക്കപ്പെടുന്നു. ജനിതകമാറ്റം മൂലമാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ‘അദ്ദേഹം’ പറഞ്ഞാൽ, മറ്റെല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും നിരാകരിക്കപ്പെടും. അവർ ഈ പ്രക്രിയയെ ‘പീർ  റിവ്യൂ’ എന്ന് വിളിക്കുകയും അതിനെ ഒരു മതമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗലീലിയോ സഭയുടെ പീർ റിവ്യൂവിന്റെ  ആരാധകനായിരുന്നില്ല. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ, അറിയപ്പെടുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തം സ്വീകരിക്കപ്പെടും.  വൈദ്യത്തിൽ, മറ്റെല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തം അംഗീകരിക്കൂ. ഫിസിക്കൽ സയൻസിലെ പുരോഗതിയുടെ അതിവേഗതയും മെഡിക്കൽ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഒച്ചിന്റെ  വേഗതയും ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു.

മെഡിക്കൽ ഗവേഷണത്തിൽ, ഭക്ഷണത്തിലെ കൊഴുപ്പ് ഹൃദ്രോഗത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം നമുക്കുണ്ട് . 1970 കളിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഏകദേശം 48 വർഷത്തിനുശേഷം നാം  2018 ലാണ്, അതേ വിഷയം നാം  ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നെഫ്രോളജിയിൽ (വൃക്കരോഗം) ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതേ മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും 20 വർഷം മുമ്പ് മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച  അതേ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബാഹ്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ  കൃത്യമായ കാരണമായിരുന്നു  ഇത്. ഭൗതികശാസ്ത്രം കുതിച്ചുചാട്ടത്തിൽ നീങ്ങുന്നു. ക്വാണ്ടയിൽ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ. ഐൻസ്റ്റീന്റെ ആപേക്ഷികത അല്ലെങ്കിൽ നീൽസ് ബോറിന്റെ ക്വാണ്ട പോലുള്ള ഒരൊറ്റ ശരിയായ സിദ്ധാന്തം,  മുഴുവൻ ഫീൽഡിനെയും അവിശ്വസനീയമായ ദൂരം മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ സയൻസ്, ഒരടി മുന്നോട്ടു വെക്കുമ്പോൾ രണ്ടടി പിറകോട്ട് വെക്കുന്നു.   പീർ റിവ്യൂവിന്റെ  മടുപ്പിക്കുന്നതും കഠിനവുമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിന്റെ കനത്ത കാൽചുവടിൻ  കീഴിലുള്ള യാത്രയിലെ ഓരോ ഘട്ടവും വേദനയോടെ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അമിതവണ്ണത്തെ കുറിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്ത്, കലോറിയാണ് ഇപ്പോഴും ചർച്ചാവിഷയം.   100 വർഷത്തിനു മുൻപ് തീരുമാനമാവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു വിഷയം നാം ഇപ്പോഴും നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു – ഒരു ദിവസം 3 ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ 1 ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ 6 നേരം കഴിക്കണോ? 

ഭൗതികശാസ്ത്രം പ്രകാശ വേഗതയിൽ നീങ്ങുന്നിടത്ത്, വൈദ്യശാസ്ത്രം കാൽനടയായി നീങ്ങുന്നു, ഒരടി മുന്നോട്ടു വെക്കുമ്പോൾ രണ്ടടി പിറകോട്ട് വെക്കുന്നു. 

വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽതന്നെ  കാൻസർ ഗവേഷണം അതിലും വലിയ ഒരു ദുരന്തമാണ്.വൈദ്യശാസ്ത്രം  സാവധാനത്തിൽ ആണ് നീങ്ങുന്നതെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഹൃദ്രോഗത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചികിത്സകളുണ്ട്, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ (പേസ്മേക്കർ മുതലായവ), പുതിയ മരുന്നുകൾ, ഹൃദ്രോഗം, ഹൃദയാഘാതം, ന്യുമോണിയ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മരണനിരക്ക് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷത്തിനിടയിൽ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. കാൻസർ? അത്രയില്ല. 

ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ലോകം നീങ്ങുമ്പോഴും വൈദ്യശാസ്ത്ര ലോകം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുമ്പോഴും കാൻസർ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നു. പ്രതിവർഷം ബില്യൺ കണക്കിന് ഗവേഷണ ഡോളറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും. ആരും സത്യം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ സത്യമിതാണ്; കാൻസറിൽ നമ്മുടെ പുരോഗതി ഒരു വമ്പിച്ച പരാജയമാണ്. 

50 വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായി, ക്യാൻസർവൈദ്യം അറ്റാവിസ്റ്റിക് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വഴി ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ചേക്കാം. ജനിതകമാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമരഹിതമായ ശേഖരം ആയിരുന്നില്ല കാൻസർ. കൂടുതൽ പ്രാകൃതമായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള തിരിച്ചു പോക്കാണ് ക്യാൻസർ. ക്യാൻസറിന്റെ ഉത്ഭവം ജീവൻറെ  ഉത്ഭവമാണ്.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.